o naší spolešnosti


Společnost DATASOFT spol. s r.o. byla založena v listopadu roku 1992 se zaměřením na engineering v oblasti počítačových sítí a informačních systémů. Společnost je ve vlastnictví fyzických osob české státní příslušnosti bez účasti zahraničního kapitálu.

DATASOFT, spol. s r.o. je firma zaměřená na poskytování odborných služeb a dodávek v oblasti elektrotechnických zařízení a to jak slaboproudých, tak i silnoproudých. Těžištěm činnosti jsou jednak projektové práce a související inženýrská činnost a dále dodávky, instalace a servis slaboproudých zařízení a kabelážních systémů počítačových sítí LAN a WAN a také instalace, dodávky a servis silnoproudých zařízení. Tyto činnosti jsou s ohledem na komplexnost a ucelenost poskytovaných služeb doplněny o poskytování telekomunikačních služeb a to zejména služeb připojení k síti Internet a nezbytnou obchodní činnost.

Společnost poskytuje služby zákazníkům ve všech sférách, tj. veřejnému sektoru (státní správa; místní samospráva; rozpočtové, příspěvkové a další neziskové organizace), podnikatelském sektoru (právnické i fyzické podnikatelské subjekty) i soukromému sektoru (individuální výstavba). i v oblasti IT.

vedení společnosti

tel.: 296 826 931
Ing. Zdeněk Honska
jednatel společnosti

ekonomický úsek

tel.: 477 012 016
Martina Větrovcová
fakturace

technický úsek

tel.: 296 826 932
Martin Vlas
vedoucí technického oddělení

Strukturované kabeláže

Aktivní prvky

Bezdrátové technologie

Servery a počítače

Děláme to
co nás baví.

kontaktujte nás   

Požární kabelové přepážky